Beskrivning - Husen

 
Gjutarens Hus skiss B_Webb.jpg
 
 

Tak - Enlags taktäckning av papp
Ytterfasad Stomme i betong, fasad i betong och tegel
Uppvärmning - Fjärrvärme och vattenburen värme
Ventilation - FTX med förvärme, Elförbrukningen går på lägenhetselen
Fönster - Trä/aluminium: 2+1 glas isolerruta
Fönsterdörrar - Trä/aluminium: 2+1 glas isolerruta
Ytterdörrar - Daloc typ S33
Innerdörrar - Vita dörrar, dörrtrycke i matt krom
Förråd - Förråd i respektive lägenhet samt att några lägenheter i bottenplan har utvändigt förråd
Parkering - Parkering sker i mån av plats på gemensamt parkeringsområde i området. Området rymmer ca 100 parkeringar. Parkeringskort löses mot avgift. Även parkering på gator i anslutning till fastigheterna.

 

BESKRIVNING - LÄGENHETER

 

För en fullständig beskrivning av lägenheternas grundstandard klicka här.

Standarden som beskrivs är bostädernas grundstandard. Den som köper en lägenhet i tidigt skede ges möjlighet att göra andra inredningsval. Läs mer om tillval här.

I byggprojekt kan det ibland ske mindre ändringar under projektets gång, så som en flytt av ett schakt eller liknande. Om lägenhetsytan i samband med en detaljplanering skulle ändras och förutsatt att ändringen inte motsvarar mer än tre procent av lägenhetsytan sker ingen prisreglering av insats eller månadsavgift.