Att köpa och bo i bostadsrätt

 

I en bostadsrättsförening äger du som boende i huset din lägenhet via bostadsrättsföreningen. Så här ser bostadsrättsprocessen ut.

När du köper din bostadsrätt betalar du en insats.

Du betalar en månadsavgift som ska täcka din bostads andel av föreningens kostnader för räntor, amorteringar, drift och underhållskostnader. Det kan innebära att om kostnader för föreningen förändras påverkar det troligen också din månadsavgift.

Insatserna säkerställs i samband med att den ekonomiska planen för föreningen upprättas.

Medbestämmande och gemensamhet

I en bostadsrättsförening väljer medlemmarna en styrelse som ansvarar för administrationen. Föreningens stadgar bestämmer hur föreningen och styrelsen ska fungera.

Alla medlemmar har full insyn i föreningens ekonomi och verksamhet.

En styrelse väljs vid den årliga föreningsstämman.

Ta hand om din bostad

Som ägare av en bostadsrätt är du ansvarig för underhåll och reparationer.

Du kan göra förändringar i bostaden, men större förändringar som t.ex. ingrepp i bärande konstruktion eller inglasning av balkong kräver tillstånd av styrelsen, eftersom det kan påverka dina grannar.

De boende beslutar tillsammans om förbättringar och underhåll av exempelvis gårdsmiljö, entréer och fasader. Genom bostadsrättsföreningen skapas kontakt mellan de boende, och förutsättningar för gemensamma aktiviteter.

Övriga avgifter och inkomster

I månadsavgiften ingår värme, vatten och sophämtning. Kostnaden för hushållselen står du för själv.

Föreningen kommer att teckna ett gemensamt avtal gällande tv, bredband och telefoni. Denna avgift läggs till på månadsavgiften.

Föreningen kan ha olika former av hyresintäkter som hyra av parkeringsplatser, kalasrum/hus, gästrum och relaxavdelning. Dessa intäkter går direkt till den gemensamma föreningskassan.

 
Köpa_1_Webb.jpg