FÖRSÄLJNING OCH TIDER

 

Försäljningen av Gjutarens Hus startar juni 2018 och sköts av Svensk Fastighetsförmedling.
Vi planerar för byggstart nov. 2018 och preliminär inflyttning är dec 2019. Inredningsval bestäms vid ett personligt möte
med en inredningsansvarig från Hökerum Bygg. Redan nu finns en broschyr med inredningsval klar.
Senast tre månader innan inflyttning för du en exakt inflyttningsdag.
I samband med att du skriver ett bindande förhandsavtal på en bestämd lägenhet, betalas ett förskott på 50 000 kr för 2 rok och 100 000 kr för 5 rok.
6 månader innan tillträdet betalas resterande förskott upp till 10 procent av köpesumman.
Från den summan dras den avgift som redan har betalats in, om man som kund har haft ett avtal innan byggstart. Strax innan inflyttning skrivs ett upplåtelseavtal. När detta görs finns en ekonomisk plan som grund för avtalet, vilket garanterar köparen att insatsen inte förändras samt att lägenheten utformas på angivet sätt.

 
5 ROK vardagsrum WEBB.jpg