VANLIGA FRÅGOR

 

När vi har sålt tidigare bostadsrättsrätter runt om i Sverige har en del frågor varit återkommande. Har ni ytterligare frågor är ni självklart välkomna med dem till din mäklare eller till oss på Hökerum Bygg direkt.

När tas beslut om att huset skall byggas?

När vi känner att intresset är tillräckligt stort och en större del av lägenheterna är sålda. Du som köper en lägenhet får alltid löpande information och status gällande ditt projekt.

Om projektet inte skulle bli av på grund av lågt intresse eller annan oförutsägbar anledning återbetalas erlagda insatser och förskott.

Kan jag flytta väggar och göra om i min lägenhet?

Mycket går att förändra i samband med dina inredningsval. Ofta är sovrumsväggar möjliga att flytta eller ta bort, och det finns ett stort antal andra förändringar och önskemål som är möjliga att tillgodoses. Kostnaden för detta beror på omfattningen av arbetet och är beroende av om t.ex. el behöver flyttas, omritningar m.m. Ett exakt pris kan ges i samband med ditt personliga möte med din inredningsansvarige.

Vi har även en inredningskatalog där det finns goda möjligheter att välja exempelvis kakel, klinker, innerdörrar, andra köksmaskiner än det som är standard etc.. Förändringar som har med vatten, avlopp och ventilation är dock inte möjliga att göra då dessa ledningar är kopplade till schakt som löper genom hela huset. Mer exakt vad som är möjligt att göra i varje lägenhet informeras av din inredningsansvarige.

Vad händer om en lägenhet i föreningen förblir osåld?

Förblir några lägenheter i föreningen osålda garanterar Hökerum Bygg att vid tillträde köpa dessa lägenheter. På så vis drabbas inte föreningen av minskade intäkter från insatser och månadsavgifter.

Föreningens ekonomi

Månadsavgiften

Månadsavgiften baseras på vilka kostnader bostadsrättsföreningen kommer att ha.

Det vill säga kostnader för ränta, amorteringar, försäkringar, värme, sopor, fastighetsskötsel m.m. Denna avgift kan förändras om exempelvis räntan skulle stiga.

Föreningen kan också påverka avgiften genom att exempelvis sköta vissa underhållsuppgifter själva samt att hålla nere elförbrukningen. 

Det är i samband med den ekonomiska planen som månadsavgiften fastställs.

 

Hur fungerar inflyttningen?

Inflyttning sker under ca. tre veckor. Målet är alltid att inte mer än en lägenhet per våningsplan ska ha planerad inflyttning samma dag. Under denna dag bokas en träff in med en inflyttningsvärd från Hökerum Bygg. Inflyttningsvärden visar er runt i huset och visar bland annat tekniska lösningar i lägenheten.

När betalas första månadsavgiften och insatsen?

Här följer dom viktigaste punkterna i avtalsprocessen:

  • När du valt en bostad tecknar du ett förhandsavtal. Då betalas en förskottsavgift. Denna avgift varierar mellan dom olika projekten, se projekthemsida för mer information.
  • Nästa steg är 6 månader före inflyttning, då en handpenning på 10% på köpesumman betalas. Från den summan dras förskottsavgiften som redan har betalats in.
  • Resterande insats, eventuella inredningsval och den första månadsavgiften betalas i samband vid tillträdet. Dessa fakturor skickas ut en månad innan tillträdet av lägenheten. Observera att insatsen och månadsavgiften betalas direkt till din förening. Hökerum Bygg fakturerar eventuella inredningsval.

Hur väljs styrelsen till föreningen?

Ett par månader efter inflyttning i huset hålls en föreningsstämma. Detta mötes främsta uppgift är att utse en valberedning. Efter ytterligare 6 - 8 veckor hålls en ny stämma då den nya styrelsen för föreningen utses. Den som är intresserad av styrelsearbete bör därför påtala det för de personer som sitter i valberedningen.